Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Artur Gadomski

al. Armii Krajowej 6a/3, 50-541 Wrocław

Adres Kancelarii

+48 71 336 04 80

Telefon kontaktowy

kancelaria@komornik-gadomski.pl

Adres e-mail

Poniedziałek-Czwartek 7:30-15:30
Wtorek 7:30-17:00
Piątek 7:30-14:00

Godziny pracy Kancelarii

Czwartek 9: 30-10:30

Godziny przyjęć interesantów

/Komornik_Gadomski/domyslna
oraz /Komornik_Gadomski/ezbiegi
Adres ePUAP
2705
ID EPU
72 1050 1575 1000 0090 3164 3811
Rachunek bankowy Kancelarii